Google Docs – import danych między skoroszytami

Google Docs mimo swej pozornej prostoty jest całkiem przydatnym narzędziem do pracy grupowej. Możemy całym zespołem równocześnie pracować nad dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi czy prezentacjami.

Niedawno napotkałem jednak pewien problem –
jak importować dane między dokumentami?

Problem

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy dostęp do arkusza z listą klientów i chcemy zebrać od każdego z nich informację czy jest zadowolony z naszych usług. Za bazę klientów odpowiedzialny jest nasz współpracownik i jest ona często aktualizowana.

Chcemy zatem utworzyć swój arkusz, w którym będziemy mieć aktualną listę klientów i adnotację do każdego z nich.

Rozwiązanie

Rozwiązanie, choć niedostępne wprost z menu, jest dość proste.

Wystarczy zastosować w formule polecenie ImportRange, które ma następującą składnię:

=importRange(arkusz kalkulacyjny-klucz, zakres)

Czyli przykładowo:

=importrange(“aaabbbccc”, “klienci!A1:D6”)

Wyrażenie „aaabbbccc” to wartość atrybutu „key=” w URL-u arkusza kalkulacyjnego z klientami, a wyrażenie „klienci!A1:D6” to zakres, który ma zostać zaimportowany.

Uwaga

Aby móc skorzystać z tej funkcji, w obu arkuszach musimy być dodani jako przeglądający lub współpracownik do arkusza kalkulacyjnego.

Rozwiązanie krok po kroku

Mamy arkusz z bazą klientów

Kopiujemy klucz dokumentu

Tworzymy nowy dokument. W pierwszej komórce wpisujemy formułę, która zaimportuje nam wartości z bazy klientów =importRange(“0Aoj7nUdafWMcdEdCY1RNb3BLQzdQbzlKR2huR0NQYmc”,”A1:D6″)
I dodajemy nową kolumnę z uwagami, która będzie już tylko w nowym arkuszu. Kolorami rozróżniłem importowaną z innego arkusza treść.

Gotowe 🙂

Więcej szczegółów: docs.google.com/support